Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Tổng hợp kích thước hình ảnh đăng Facebook 2023

Đây là một vài kích thước bài đăng Facebook phổ biến mà mình có sưu tầm được, bạn xem và thiết kế theo kích thước này để bài đăng của mình hiển thị tốt nhất nhé.

Kiểu Mô tả Kích thước và tỉ lệ
1 1 hình 900×900 (Tỷ lệ 1:1)
1200×900 (Tỷ lệ 1:0.75)
1200×628 (Tỷ lệ 1:0.523) – Ảnh sự kiện
1200×518 (Tỷ lệ 1:0.432) – Chia sẻ liên kết
1080×1920 (Tỷ lệ 6:19) – Story
2 2 hình vuông 900×900 (Tỷ lệ 1:1)
3 2 hình dọc 448×900 (Tỷ lệ 1:2.009)
4 2 hình ngang 900×452 (Tỷ lệ 1:0.502)
5 3 hình vuông 900×900 (Tỷ lệ 1:1)
6 1 hình dọc 2 hình vuông 448×900 (Tỷ lệ 1:2.009)
900×900 (Tỷ lệ 1:1)
7 1 hình ngang 2 hình vông 900×452 (Tỷ lệ 1:0.502)
900×900 (Tỷ lệ 1:1)
8 4 hình vuông 900×900 (Tỷ lệ 1:1)
9 1 hình dọc 3 hình vuông 589×900 (Tỷ lệ 1:1.505)
900×900 (Tỷ lệ 1:1)
10 2 hình dọc 3 hình vuông 900×603 (1:0.67)
900×900 (Tỷ lệ 1:1)
Ảnh bìa Ảnh bìa Facebook page Máy tính 940×348
Điện thoại 620×348
Ảnh bìa Ảnh bìa Facebook group Máy tính 940×348
Điện thoại 655×348

Đây là cái hình để bạn dễ hình dung nha:

Đây là một vài tỉ lệ khung hình phổ biến hiện nay được thể hiện trên Điện thoại (hơn 70% lưu lượng truy cập Website từ nguồn này)

Nguồn: Ảnh minh hoạ tham khảo từ trang lucidgen.comfacebook.com/business

Trả lời

Chat với chúng tôi